Utvidelse av Diplomat 100% garanti

Vi har gleden av å presentere en ytterligere forsterkning av Diplomat 100% garanti og inkluderer nå «Etter brann garanti»


Diplomat 100 % garanti for brannsafer !
Dersom uhellet skulle være ute og kunde har glemt kode eller mistet nøkler så garanterer vi å kunne skaffe nye nøkler og nødvendige koder. Forutsatt at kunde kan fremskaffe riktig serienummer samt kan bekrefte at han/hun er rettmessig eier av safe.


Diplomat branngaranti !
"Etter brann garanti" Hvis din Diplomat safe har vært utsatt for brann og den ikke lenger er opprativ garanterer vi å sende ny safe av samme modell eller tilsvarende fritt levert til privatkunde. Vennligst oversend utfylte forsikringspapirer og bilder av safe så sender vi omgående ny safe kostnadsfritt. Garantien gjelder på alle nykjøp av Diplomat brannsafe fra publiseringsdato (25.04.2017) og gjelder i 10 år fra leveringsdato. Henvendelsen sendes til  post@safesenteret.no