Garantier

Generell produktgaranti

SAFEsenteret as er importør og distributør for alle sine presenterte produkter. I tillegg kommer at vi har rettigheter og varemerkebeskyttelser som sikrer våre produkter. All benyttelse av våre bilder, informasjon eller varemerker må være godkjent av SAFEsenteret as.

Garanti

I henhold til norsk lov, kjøpsloven. Selger har intet ansvar for tap eller skade som er en følge av varens videreanvendelse. Det svares ikke for driftstap, eller annet indirekte tap. Dersom det kreves garanti må kvittering og kopi av faktura medfølge, samt en skriftlig forklaring.

Service

Dersom det er behov for service på ett av våre leverte produkter krever vi at dette tuføres av sertifisert personell godkjent av SAFEsenteret as. Dersom annen servicepartner blir benyttettet vil garanti kunne kanselleres.

Diplomat 100 % garanti for brannsafer !

Garantien gjelder alle diplomat datasafer og diplomat brannsafer. Om uhellet skulle være ute og kunde har glemt kode eller mistet nøkler så garanterer vi å kunne skaffe nye nøkler og nødvendige koder. Forutsatt at kunde kan fremskaffe riktig serienummer samt kan bekrefte at han/hun er rettmessig eier av safe.

"Etter brann garanti"

Hvis din Diplomat safe har vært utsatt for brann og den ikke lenger er opprativ garanterer vi å sende ny safe av samme modell eller tilsvarende fritt levert til privatkunde. Vennligst oversend utfylte forsikringspapirer og bilde av safe så sender vi omgående ny safe kostnadsfritt. Garantien gjelder på alle nykjøp av Diplomat brannsafe fra publiseringsdato (25.04.2017) og gjelder i 10 år fra leveringsdato. Nødvendige dokumenter sendes til post@safesenteret.no.

Reklamasjon

Alle reklamasjoner må skje skriftlig. Ved reklamasjon må den aktuelle varen returneres i orginalforpakning. Reklamasjonen skal godkjennes og kontrolleres av SAFEsenteret as.