Safevelger

Aktuelle forkortelser.

 • FJ = Franz Jäger
 • NT Fire 017 = Norsk og nordisk branntest som er den mest annerkjente branntest Norden.
 • FG = Forsikringsseskapenes godkjennelsesnemnd, følger opp regler / tester for sikkerhetsprodukter.
 • VdS = Uavhengig testlaboratorium lokalisert i Tyskland. Disse tester låser, innbruddssikkerhet.
 • ECB = The European Security Systems Association. Nøytralt akkrediteringsorgan som utsteder sertifikater.
 • DIP = Test for brannsikring av datamedier i våre brannsafer.
 • WST = Vanntethetstest for brannsafer og verdiskap.

Franz Jäger Brannsafe

Brannsafe fra Franz Jäger er beregnet for brannsikring av dokumenter og datamedier. Brannsafer føres i 3 forskjellige brannklasser  60P, 90P og 120P, dvs. Testet i  60 minutter, 90 muntter eller 120 minutter i inntil 1090 graders varme uten at innholdet blir ødelagt. Alle Franz Jäger brannsafer har følgende tester og sertifikater.

 • Branntest NT Fire 017.
 • Vanntetthetstest WST.
 • Branntest for datamedier DIP.
 • Falltest fra 9,5 meter.

Franz Jäger Verdiskap LG serien

Franz Jäger LG verdiskap har de smme spesifikasjoner som Franz Jäger brannsafe, men er i tillegg innbruddstestet etter ECB norm. Produktene er beregnet for brannsikring av dokumenter og datamedier samt innbruddstestet. Modellene føres i 3 forskjellige brannklasser  60P, 90P og 120P, dvs. Testet i  60 minutter, 90 muntter eller 120 minutter i inntil 1090 graders varme uten at innholdet blir ødelagt. Alle Franz Jäger brannsafer har følgende tester og sertifikater.

Arkivskap

For oppbevaring av store mengder papirer (ringpermer, laterale filer etc) som ønskes trygt oppbevart og låst inne. Arkivskapene har branntest fra 30P til 60P og finnes både som skuffeskap med hengemapper, standard hylleskap eller kombinasjon av disse. Arkivskapene som er beregnet for hengemapper har justerbare vanger som gjør at alle norske standard mapper passer i disse skapene.

Verdiskap Franz Jäger EN serien

Verdiskap fra Franz Jäger med standard EN 1143-1 benyttes for oppbevaring og forsikring av større verdier som kontanter, edel stener, gull, verdipapirer etc. Verdiskap er klassifisert iht. europeisk standard EN 1143-1 i klasse eller Grade fra 0 - VIII. Finnes også som kombinerte brann og verdiskap. Mange av våre verdiskap er også FG godkjente. Nedenfor ser dere tabell for de respektive klasser/Grade med forsikringssum.

Klasse

(Grade)

Maks forsikringssum kontanter eller ihendehaverpapirer (kr)

Maks forsikringssum kontanter eller ihendehaverpapirer (kr)

Uten alarm

Med FG-godkjent innbruddsalarm

0

50 000

100 000

I

100 000

200 000

II

150 000

300 000

III

200 000

400 000

IV

500 000

1 000 000

V

750 000

1 500 000

VI

1 750 000

3 000 000

VII

2 250 000

4 500 000

VIII

4 000 000

8 000 000

Franz Jäger FG - godkjente sikkerhetsskap

FG - godkjente sikkerhetsskap fra Franz Jäger er ment for oppbevaring av særskilt tyveriutsatte gjenstander samt godkjent for oppbevaring av våpen og ammunisjon. Er påkrevet i hht. norsk lov for oppbevaring av våpen. Har en bedre innbruddstyrke enn vanlige sikkerhetsskap. Flere modeller kan leveres lett brannisolert. Kontanter og ihendehaver papirer inntil kr. 20.000,- uten alarm og inntil 50.000 med FG godkjent alarm. I dette segmentet finnes i tillegg nøkkelskap, våpenskap og hylleskap.

Sikkerhetsskap uten FG godkjenning.

Vanlige sikkerhetsskap gir en trygg oppbevaring av verdisaker mot innbrudd, nasking og annen ytre påvirkning. Sikkerhetsskap er normalt ikke brannklassifisert, selv om mange modeller kan leveres lett brannisolert og vil kunne sikre innhold i en mindre brann.

Deponeringssafe

Ett skap for deponering av kontanter, nøkler etc. Finnes i mange ulike størrelser og bruksområder. Har en egen enhet øverst hvor verdisakene puttes inn og faller ned i sikret enhet under. Fra de minste seddelbokser til de store, kraftige skapene som også kan være FG godkjent og klassifiserte på samme måte som verdiskap. Store deponiskap enheter med mange rom kan også leveres.

Franz Jâger Nøkkelskap

Skap for oppbevaring av nøkler. Kapasitet fra 40 kroker og oppover til skap med kapasitet på flere 1000 nøkler. Finnes også som klassifiserte nøkkelskap, enten som FG-godkjent sikkerhetsskap eller klassifiserte verdiskap.